Tiến độ xây dựng chung cư The Golden An Khánh

Tính đến thời điểm hiện tại (tháng 1/2015), chung cư The Golden An Khánh đã thi công tòa 18T2 với tiến độ khẩn trương với các hạng mục như sau:

  • Ram dốc số 2 lên xuống tầng hầm đã được thi công xong.
  • Bê tông sàn cos -0.95 phân khu I, II đã được thi công xong.
  • Gia công lắp dựng giàn giáo, coppha, cốt thép sàn cos 0.0 phân khu I, II

Hình ảnh thực tế tiến độ xây dựng dự án

Tiến độ thi công cọc Bê tông The Golden

Bê tông sàn cos -0.95 phân khu I, II đã được thi công xong.

Tiến độ xây dựng tầng hầm The Golden An Khánh

Ram dốc số 2 lên xuống tầng hầm đã được thi công xong

Tiến độ thi công chung cư The Golden An Khánh

Gia công lắp dựng giàn giáo, coppha, cốt thép sàn cos 0.0 phân khu I, II