Mặt bằng căn hộ 69.2m2

Căn hộ diện tích 69.2m2 là loại diện tích phổ biến ở chung cư The Golden An Khánh. Các loại căn có diện tích này gồm: căn số 2, căn số 5, căn số 6, căn số 7, căn số 8, căn số 9, căn số 11, căn số 17, căn số 16, căn số 20, căn số 21, căn số 22, căn số 24 và căn số 25.

  • Diện tích tim tường: 69.2m2
  • Diện tích thông thủy: 65.7m2

Sơ đồ mặt bằng căn hộ

Căn hộ 69.2m2 chung cư The Golden An Khánh

Căn hộ 69.2m2 chung cư The Golden An Khánh